PRAKTISK INFORMATION

AFBUDSREGLER

Er du forhindret i at komme til din aftale, skal vi have afbuddet hurtigst muligt og senest dagen før inden kl. 12.00.

Ved akut sygdom modtager vi afbud på dagen på tlf. 45 200 730 eller på mail smertecenter@capiocfr.dk

NB! Ved 3 afbud inden for 5 aftaler eller ved 2 udeblivelser uden afbud kan behandlingsforløbet blive afsluttet.

De gældende afbudsregler er nødvendige, for at vi kan varetage alle vores patienter uden unødig ventetid.


KØRSELSGODTGØRELSE

Region Nordjylland yder kørselsgodtgørelse til undersøgelse og behandling på Capio CFR Smertecenter Skørping efter regler om Det Udvidede Frie Sygehusvalg. Det betyder, at du kan få kørselsgodtgørelse til Skørping hvis:

  • du er førtids- eller folkepensionist
  • der er en afstand på mere end 50 km til nærmeste relevante sygehus (dvs. Aalborg sygehus eller Capio CFR Smertecenter Skørping)

For at modtage kørselsgodtgørelse skal du indsende dokumentation på dine undersøgelses- og behandlingsdage i Skørping. Dokumentationen udfærdiges  af sekretæren, hvorefter du selv skal aflevere den til kørselskontoret i Region Nord eller sende den pr. mail til kk@rn.dk

Kørselskontoret
Tlf.: 97 64 80 30
Telefontid: Mandag-fredag kl. 8-13.30

Pengene indbetales på din nem-konto.


KLAGEMULIGHEDER

Er du utilfreds med din undersøgelse eller behandling i SmerteCenter Skørping, eller over den måde vi omgås dig, kan du:

  • fortælle det til din behandler
  • skrive det på en ”ris og ros”-seddel

Hvis dette ikke giver dig et tilfredsstillende svar, kan du på sekretærkontoret få udleveret en blanket til at formulere din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan også selv finde den rette blanket til din klage her.

Alle navngivne klager behandles med dybdegående analyse og eventuelt inddragelse af patient eller pårørende, der har fremsat klagen. Der vil som minimum komme skriftlig tilbagemelding på klager efter intern behandling af klagen.

SmerteCenter Skørping
Himmerlandsvej 36, tag-etagen
9520 Skørping
(trapper ved hovedindgangen eller elevator 30 m til venstre)


Tlf. 45 200 730
Fax. 98 39 18 38
​smertecenter@capiocfr.dk

Åbningstider for telefoniske henvendelser alle hverdage kl. 8.30-15.00

Der er åbent for bestilling af medicin mandag og tirsdag. Recepten vil derefter bliver afsendt torsdag. Husk derfor at tjekke op på din medicin og bestil i god tid.