BEHANDLING PÅ SMERTECENTER SKØRPING

Et behandlingsforløb på SmerteCenter Skørping starter altid med en forundersøgelse, hvor du i samarbejde med personalet vurderer, om det er relevant at starte et behandlingsforløb op. Behandlingsforløbet sammensættes af de moduler, der er relevante for den enkelte patient:

  • Medicinsk modul
  • Psykologisk modul
  • Fysioterapeutisk modul
  • Socialrådgiver-modul
  • Smertehåndteringskursus

Du kan læse om de enkelte moduler herunder.


FORUNDERSØGELSE

Når du møder til forundersøgelse på Capio CFR Smertecenter Skørping vil du komme til samtale og undersøgelse hos både fysioterapeut, speciallæge, psykolog og socialrådgiver. Inden forundersøgelsens afslutning mødes du med behandlerne til en kort drøftelse af dagens undersøgelser, og der tages her stilling til, om det er relevant at starte et behandlingsforløb op.

Du skal regne med, at forundersøgelsen tager ca. 3½ time i alt.

Nogle mødes dog første gang kun med speciallægen, hvorefter der tages stilling til det videre forløb ud fra denne undersøgelse.


MEDICINSK MODUL

Vores medicinske behandlingsmodul består af konsultationer hos en speciallæge og tilbydes patienter, hvor vi mener, ændringer af den medicinske behandling kan lindre smerterne yderligere. Medicinsk behandling kan ikke fjerne smerterne, og mange patienter oplever kun begrænset lindring af smerterne ved hjælp af medicinsk behandling.


PSYKOLOGISK MODUL

Individuelle psykologsamtaler kan indgå som en del af behandlingen på SmerteCenter Skørping. Samtalerne tager udgangspunkt i de problematikker, patienten kommer med. At leve med kroniske smerter betyder ofte ændrede livsvilkår både for smertepatienten og de pårørende.

Det psykologiske modul består af individuelle samtaler og tager udgangspunkt i Acceptance and Commitment Therapy (også kaldet ACT), der er en adfærdsbaseret terapiform.

Målet med behandlingen er primært at øge patientens psykologiske fleksibilitet via indsigt og forståelse for egen situation, sådan at patienten kan håndtere sin tilværelse med smerterne på en mere hensigtsmæssig måde. Dette indebærer mere konkret, at der arbejdes med tanker, følelser og reaktionsmønstre, og hvilken betydning disse aspekter har for patientens situation. Endvidere rettes fokus mod en formulering af den enkeltes værdier, og hvorvidt vedkommende lever i overensstemmelse med disse.

En vigtig del af behandlingen består i at opnå en større forståelse for det at have kroniske smerter, herunder sammenhængen med psykologiske forhold. Eksempelvis fokuseres der i høj grad på, hvordan smerte og stress gensidigt påvirker og forstærker hinanden. Mindfulnessteknikker er ligeledes en del af behandlingsmetoden.

Det er en vigtig del af det psykologiske forløb, at der arbejdes med de aftalte opgaver derhjemme.


FYSIOTERAPEUTISK MODUL

Fysioterapeutiske gruppeforløb og individuelle forløb kan indgå som en del af behandlingen. At leve med kroniske smerter giver ofte patienterne begrænsninger i deres fysiske udfoldelsesmuligheder. Mange oplever endvidere fysiske forandringer i kroppen. De fleste oplever en øget spændingstilstand i kroppen, som kan medføre en forværring af de kroniske smerter eller resultere i smerter andre steder i kroppen.

Det fysioterapeutiske modul består af konsultationer, hvor der arbejdes med de fysiske konsekvenser, en kronisk smertetilstand kan have. Behandlingen omfatter undervisning i smertetilstanden, så patienten opnår en større forståelse af egen krop og de fysiske forandringer, der opleves, og der vejledes omkring kropsbevidsthed, så patienten bedre kan tilpasse dagens aktiviteter til kroppens reelle formåen. Der kan derudover være introduktion til afspændingsteknikker, træningsprincipper, holdningskorrektion og korrekt øvelsesvalg til træning af kroppen.

Det er en vigtig del af det fysioterapeutiske forløb, at der arbejdes med de aftalte opgaver derhjemme.


SOCIALRÅDGIVER-MODUL

Det social-faglige modul består af konsultationer enten individuelt eller i gruppe. Socialrådgiveren i Capio CFR Smertecenter Skørping kan vejlede patienten med udgangspunkt i aktuel situation.

Opgaver socialrådgiveren ikke udfører:

  • Telefonsamtaler med patienter udover at aftale mødetid
  • Udfærdigelse af dokumenter
  • Sidde som bisidder i møder i kommunen eller andre steder

SMERTEHÅNDTERINGSKURSUS

Smertehåndteringskurset foregår over 13 gange samt en opfølgningsdag i grupper med op til 10 deltagere. Formålet med kurset er ikke at fjerne smerterne, men at mindske deres begrænsende indflydelse i hverdagen.

På kurset tages der udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer, tanker, følelser og fysiske formåen. Der arbejdes efter Acceptance and Commitment Therapy-principper, der i høj grad bygger på patientens egne værdier. Fysioterapeutisk er der blandt andet fokus på kropsbevidsthed og sammenhængen mellem fysisk udfoldelse og smerteniveau. I kurset indgår også information om kroniske komplekse smerter.

SmerteCenter Skørping
Himmerlandsvej 36, tag-etagen
9520 Skørping
(trapper ved hovedindgangen eller elevator 30 m til venstre)


Tlf. 45 200 730
Fax. 98 39 18 38
​smertecenter@capiocfr.dk

Åbningstider for telefoniske henvendelser alle hverdage kl. 8.30-15.00

Der er åbent for bestilling af medicin mandag og tirsdag. Recepten vil derefter bliver afsendt torsdag. Husk derfor at tjekke op på din medicin og bestil i god tid.


PERSONALE

Bibsen Guldhammer

Klinikchef, fysioterapeut

Steen Hupfeld

Behandlingsansvarlig overlæge, Speciallæge i Anæstesiologi

Edna Esager

Autoriseret psykolog

Lene Schmidt Haugaard

Fysioterapeut

Gabriella Donnerborg

Socialrådgiver

Lise Schlünzen

Speciallæge i Anæstesiologi

Christian Hansen

Autoriseret psykolog

Berit Hyllgaard Nielsen

Autoriseret psykolog