SMERTECENTER SKØRPING

Velkommen til SmerteCenter Skørping

SmerteCenter Skørping er et tværfagligt smertecenter bestående af følgende faggrupper:

 • Speciallæger
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgiver

Vi tilbyder behandling til personer med kroniske smerter. Udgangspunktet for indsatsen i SmerteCenter Skørping er patientens oplevelse og forståelse af de kroniske smerter og af deres betydning i hverdagen. Gennem samarbejde mellem patient og fagpersoner formes en realistisk målsætning for behandlingsforløbet i centeret.

Vores overordnede mål er i åben dialog med patienten at arbejde hen imod at øge indsigten i og accepten af egen situation, forbedre den fysiske formåen og den følelsesmæssige stabilitet, samt at styrke oplevelsen af indhold og mening i tilværelsen.


Hvem kan blive behandlet på SmerteCenter Skørping?

Vi modtager patienter til diagnostik og behandling af kroniske smertetilstande efter aftale med Danske Regioner i henhold til § 87 i Sundhedsloven. Den omhandler retten til at vælge behandling på et privat, dansk sygehus, såfremt det danske offentlige sygehusvæsen ikke har kunnet tilbyde behandling inden for 30 dage.

Derudover modtager vi patienter, der er henvist af forsikringsselskab eller af sin kommune, ligesom man kan blive behandlet på Smertecenteret som selvbetaler.

SmerteCenter Skørping behandler:

 • personer, der er fyldt 18 år, med en smertetilstand, som har varet 6 måneder eller længere
 • personer, hvis undersøgelser i andet regi er afsluttet
 • personer, hvor der ikke er fundet mulighed for anden relevant behandling
 • personer, der er motiveret for et behandlingsforløb

SmerteCenter Skørping behandler ikke:

 • personer, hvis smerter er forårsaget af kræftsygdom
 • personer med sværere psykiske lidelser, der ikke er velbehandlede
 • personer, der på grund af misbrug vurderes ikke at kunne indgå i et behandlingssamarbejde

Smertecenteret kan vælge ikke at starte behandling, hvis det vurderes, at der ikke er relevante behandlingsmuligheder, eller hvis patienten af andre årsager ikke skønnes egnet til at indgå i et behandlingssamarbejde.

SmerteCenter Skørping
Himmerlandsvej 36, tag-etagen
9520 Skørping
(trapper ved hovedindgangen eller elevator 30 m til venstre)

 

Tlf. 45 200 730
Fax. 98 39 18 38
smertecenter@capiocfr.dk

OBS! Telefonerne er lukket i forbindelse med påsken d. 9.-13. april.

Åbningstider for telefoniske henvendelser alle hverdage kl. 8.30-15.00

Der er åbent for bestilling af medicin mandag og tirsdag. Recepten vil derefter bliver afsendt torsdag. Husk derfor at tjekke op på din medicin og bestil i god tid.