Jon Kaspersen
Speciallæge Rygkirurgi

Rygspecialist Jon Kaspersen er til daglig overlæge indenfor Ortopædkirurgi Nordjylland, fagområdet for ryg-og bækkenkirurgi, på universitetshospitalerne i Aalborg og Århus.

Han har været tilknyttet CFR Hospitaler (tidligere Privathospitalet Skørping) siden 2012.

Uddannelse


Medicinsk embedseksamen, Cand. med.
1993, Aarhus Universitet, Danmark

Erfaring


Overlæge, Ryg- og bækkenkirurgi
2006, Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler, Danmark

Afdelingslæge, Ryg- og bækkenkirurgi
2003 - 2006, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Afdelingslæge, Rygsektionen
2003, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Afdelingslæge, Ortopædkirurgisk
2001 - 2003, Thisted Sygehus, Danmark

Kursusstilling, Ortopædkirurgisk afdeling
2000 - 2001, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Kurususstilling, Neurokirurgisk afdeling
2000 - 2000, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Kursusstilling, Ortopædkirurgisk afdeling
1999 - 2000, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Introduktionsstilling, Thoraxkirurgisk afdeling
1998 - 1999, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Jon har desuden:

  • Deltaget i diverse kurser og afholdt foredrag i ind- og udland.
  • Været ekstern underviser ved ”Færdighedskursus i kirurgisk teknik” siden 2007 - afholdes af Dansk Ortopædisk Selskab for kursister i ortopædisk kirurgi.
  • Afholdt intern undervisning af studenter, kolleger og andre faggrupper (fysioterapeuter, sygeplejersker).
  • Afholdt ekstern undervisning af bla. praktiserende læger og fysioterapeuter.

Jon Kaspersen

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 98 39 22 44
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Skørping