Henrik Halvor Springborg
Overlæge, speciallæge i gynækologi

Henrik har mange års erfaring i udredning og behandling af gynækologiske lidelser. Henrik assisterer til operative indgreb hos Capio CFR Lyngby og har betydelig erfaring i laparoskopisk hysterektomi, hysteroskopi og prolapskirurgi. Henrik har de sidste år været med til at udvikle metoder til sikker morcellering af livmoder og fibromer.

Henrik vægter kontinuitet og venlig og god kommunikation med patienterne meget højt. I valg af behandling og eventuel operation inddrages patienten mest muligt og efter eventuelle operationer har patienten direkte telefonnummer til Henrik i tilfælde af problemer.

 

Ekspertområder:

  • Muskelknuder og polypper i livmoder
  • Cyster på æggestokke og æggeledere
  • Nedsynkning af livmoder, blære og tarm
  • Celleforandringer på livmoderhals
  • Smerter i underlivet
  • Blødningsforstyrrelser

Henriks ekspertområde er såkaldt ”minimalt invasive operationer” dvs. operationer hvor der anvendes den mest sikre og skånsomme metode som medfører mindst smerter og hurtig tilbagevenden til normal hverdag. Dette er er ofte operation med kikkert gennem små huller på 5-10 mm i bugvæggen hvor instrumenterne indføres. I mange tilfælde kan et enkelt hul i navlen være nok, idet metoden ”ethulskirurgi/single site surgery” kan anvendes. Alle instrumenter føres ved denne metode gennem et 20mm hul i navlen som knapt kan ses når det heler op.
Endnu mere skånsomt er operation gennem skeden, hvor der slet ikke er synlige ar. Denne metode kan fx anvendes til fjernelse af en mindre livmoder og til behandling af nedsynkning af livmoder, tarm og blære.
Små muskelknuder og polypper i livmoderhulen kan behandles med kikkert gennem skeden (hysteroskopi) som foregår i lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse afhængig af lidelsen og hvad patienten foretrækker.
 

Uddannelse


1989 Læge fra Københavns Universitet og Rigshospitalet
1998 Speciallæge i Gynækologi og obstetrik

Erfaring


2000-2006 Overlæge på Hillerød/Helsingør hospital
2006-2010 Klinikchef på Arresødal privat hospital
2010-2013 Overlæge på Aleris Hamlet privathospital
2014-2015 Specialeansvarlig overlæge aleris hamlet privathospital 
oktober 2015 overlæge CFR-hospitaler lyngby

Meget stor erfaring med udredning og operation af godartede gynækologiske lidelser.
Betydelig erfaring inden for operativ gynækologi og har gennem mange år stilet mod at foretage indgrebene med skånsomme indgreb som kikkertkirurgi og operationer gennem skeden, herunder operationer for nedsynkning af skede og livmoder.
har meget lave komplikationsrater som dokumenteres af databaser
Har udviklet metode til sikker fjernelse af muskelknuder eller livmoderen gennem kikkertinstrument således at åben operation kan undgås.
Anvender, som en af få danske gynækologer, ethulskirurgi som ikke efterlader synlige ar ved fx fjernelse af cyster og livmoder.

Henrik har publiceret artikler inden for mange områder af gynækologien og været medforfatter til fagbog om skånsom kirurgi.
Han har holdt flere foredrag på internationale kongresser om optimering af gynækologiske operationer og nye skånsomme metoder ved gynækologiske operationer. Yderligere har han deltaget i talrige internationale og nationale kongresser og symposier.

Henrik har de sidste 4 år forfattet artikler om følgende emner i internationale tidsskrifter:
Et huls kirurgi (Single Site Surgery): Første forfatter hhv. medforfatter på 2 artikler som omhandler metode hvor operationen kan foregå gennem navlen alene og derfor ikke efterlader synligt ar.
Fjernelse af stor livmoder ved kikkertkirurgi: Førsteforfatter på artikel og foredrag om metode, udviklet med kollega, til findeling af livmoder eller muskelknude i pose, således at åben operation kan undgås og patienten derfor hurtigere kommer sig og får færre komplikationer.
Mindskelse af skuldersmerter efter kikkertoperation: Medforfatter på flere artikler efter en stor videnskabelig undersøgelse (100 operationer udført af Henrik Halvor Springborg og kollega) som blandt andet viste at smerter efter operationer er mindre når lufttrykket i bughulen er lavt under kikkertkirurgi og bekræfter at dyb bedøvelse giver mere sikker operation.

 

Henrik Halvor Springborg

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 45 933 933
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Lyngby