Christian Møller
Overlæge, speciallæge i neurokirurgi med speciale i rygkirurgi

På CFR beskæftiger Christian Møller sig med alle former for rygkirurgi og har specialinteresse i halshvirvelsøjlens kirurgiske lidelser.
 

Uddannelse


1990: Læge fra Odense Universitet
1997: Speciallæge i neurokirurgi

Erfaring


2002-2007: Overlæge på Rigshospitalets neurokirurgiske afdeling.

Christian Møller har udført mere end 4.000 operationer, og han har siden 2007 udelukkende været tilknyttet CFR Hospitaler som fastansat overlæge.

I forbindelse med en 2-årig lederuddannelse på Rigshospitalet beskæftigede Christian Møller sig indgående med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser.

Christian Møllers videnskabelige arbejder har primært omfattede degenerative rygsygdomme. Han har desuden undervist på fysioterapeut uddannelsen og på lægeuddannelsen på diverse universitetshospitaler i Danmark.

Christian Møller har siddet i bestyrelsen for Dansk Neurokirurgisk Selskab og været formand for Dansk Rygkirurgisk Selskab. Han har siden 2014 været voterende i retslægerådet i sager der vedrører neurokirurgi.

Christian Møller

KONTAKTINFORMATION
Telefon: 3977 7070
Email: info@capiocfr.dk

Capio CFR Odense
Capio CFR Hellerup
Capio CFR Skørping